Opći uvjeti poslovanja


Pravljica na Veliki planini (Rok Virag s.p., Spodnji Gasteraj 51, 2223 Jurovski Dol) oddaja nastanitve v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja:

I. Sklenitev pogodbe

Pogodba je sklenjena, ko prejmemo pisno naročilo stranke. S tem se smatra, da stranka v celoti sprejema Splošne pogoje poslovanja (SPP).

II. Storitve in cene

Dolžni smo imeti pripravljene nastanitve, ki jih je stranka rezervirala ter uresničiti dogovorjene storitve. Stranka se obveže, da plača dogovorjeno ceno za storitve, ki jih je izkoristila. Stranka nima pravice do dodatnih storitev, ki ji niso bile obljubljene oz. ki niso v naši ponudbi.
Vse cene na ceniku so v evrih in imajo vključen davek na dodano vrednost (DDV).
Turistična taksa je dodatna plačilna postavka in zato ni vključena v ceno nočitve.

III. Posebne ponudbe

Posebne ponudbe (first minute, last minute, akcije in podobno)
Ponudbe, ki jih lahko štejemo kot posebne ponudbe, veljajo od dneva, ko so objavljene na spletni strani, do dneva, ki je naveden kot konec akcijske ponudbe. Posebne ponudbe ne veljajo za rezervacije, ki so bile sklenjene pred nastankom ponudbe ali po preteku ponudbe. Ponudbe veljajo samo pod pogoji, navedenimi na spletni strani.

IV. Zagotovitev in prevzem nastanitve ter pogoji bivanja

Potrudili se bomo, da bomo pri rezervaciji nastanitve skušali upoštevati strankine želje. Rezervirana nastanitev je stranki na voljo od 14. ure dalje na dan prihoda. Stranka ob prihodu prejme ključ vhodnih vrat v objekt. Stranka je dolžna zaklepati vhodna vrata ob vsakem izhodu iz nastanitve. Na dan odhoda mora stranka do 10. ure zapustiti nastanitev, za pozno odjavo se lahko zahteva doplačilo. Zaradi nevarnosti požara je kajenje v nastanitvi strogo prepovedano, prav tako je prepovedana uporaba odprtega ognja v nastanitvi ter v njeni neposredni bližini. Pred odhodom zaposleni pregledajo nastanitev za morebitno nastalo škodo, ki jo lahko stranki zaračunajo.

V. Plačilo

Vse storitve, ki še niso plačane, plača stranka ob odhodu.
Plačilna sredstva: predplačilo / plačilo na transakcijski račun.

VI. Odstop stranke od pogodbe

V primeru, da odstopite od rezervacije, imamo pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi. Višina povračila je odvisna od časa, v katerem ste predložili odpoved. Veljavna je le pisna odpoved ali odpoved po e-pošti.

V primeru odpovedi vam bomo vplačan znesek rezervacije vračali po naslednjem ključu:
- do 180 dni pred prihodom: celoten znesek rezervacije,
- 179 do 90 dni pred prihodom: 70 % celotnega zneska rezervacije,
- 89 do 61 dni pred prihodom: 50 % celotnega zneska rezervacije,
- 60 ali manj dni pred prihodom: vplačanega zneska rezervacije ne vračamo,
- predčasni odhod: vplačanega zneska rezervacije ne vračamo.

V primeru odpovedi ste dolžni poravnati tudi administrativne stroške v višini 5 EUR.
Stroški transakcije, bančni stroški in morebitni drugi stroški, ki jih zaračunavajo posredniki, so strošek stranke.

Za plačilo z darilnimi boni veljajo enaki pogoji kot zgoraj navedeno.

VII. Odstop Pravljice na Veliki planini od pogodbe

Pridržujemo si pravico odstopiti od pogodbe, če določeni znesek ni bil plačan v dogovorjenem roku. Izjemoma smemo odstopiti od pogodbe tudi iz stvarno upravičenega razloga (npr. zaradi višje sile ali zaradi drugih okoliščin, za katere nismo odgovorni, ali pa zaradi zavajajočih oz. napačnih bistvenih podatkov, ki nam jih je posredovala stranka).

VIII. Jamstvo Pravljice na Veliki planini

Za svoje pogodbene obveznosti jamčimo s skrbnostjo poštenega trgovca. Strankini zahtevki za odškodnino so izključeni (razen če gre za škodo, ki je nastala zaradi naklepnega ali zelo grobega kršenja pogodbene obveznosti). Če se pri namestitveni storitvi pojavi motnja ali škoda, se bomo potrudili, da jo čimprej odpravimo, stranka pa je dolžna prispevati k temu, da se motnja odpravi oz. da je škoda čim manjša. Za stvari, ki jih je stranka prinesla s seboj, jamčimo v skladu z zakonskimi določili le v primeru, če je škoda povezana s kršitvijo dolžnosti z naše strani. Ker je dostop na Veliko planino z vozilom prepovedan, ne prevzemamo nobene odgovornosti v primeru, da stranka ukrepa prepovedi vožnje ne bi spoštovala. Prav tako ne prevzemamo nobene odgovornosti za strankino vozilo, parkirano na katerem koli izhodišču dostopa na Veliko planino, prav tako ne za njene stvari, shranjene v vozilu.

IX. Uporaba podatkov / Politika zasebnosti

Vse pridobljene podatke o gostih varujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Več o naši politiki zasebnosti na www.koca.si/politika-zasebnosti

X. Sklepna določila

V vseh cenah iz naše ponudbe je vključen davek na dodano vrednost (DDV).
V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.